Trường Đại học Ngoại Thương

  Kế hoạch thực hiện
Kế hoạch thực hiện
Danh mục các đề tài gợi ý PDF. In Email

Để tải danh sách gợi ý đề tài của các thầy cô xin click chuột tại đây.

Để tải danh mục đề tài khóa luận tốt nghiệp tham khảo xin click chuột tại đây.

 
Kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên K53 đợt 2 PDF. In Email

Thông tin về kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp K53 đợt 2 xin click tại đây.

Thông tin về kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp K53 đợt 2 xin click tại đây.

 
Kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên K53 PDF. In Email

Thông tin về kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp K53 xin click tại đây.

Thông tin về kế hoạch thực hiện thực tập tốt nghiệp K53 xin click tại đây

 
Kế hoạch thực hiện của trường đại học Ngoại thương PDF. In Email

Thông báo về kế hoạch thực hiện chung cho KLTN và THTTTN của trường đại học Ngoại thương được đính kèm tại đây

 
Kế hoạch thực hiện THTTTN đợt 1 PDF. In Email

(ÁP DỤNG CHO SINH VIÊN K51, LIÊN THÔNG 10  VÀ CÁC KHÓA KHÁC ĐỦ ĐIỀU KIỆN VIẾT THU HOẠCH THỰC TẬP  TỐT NGHIỆP)

Khoa Quản trị Kinh doanh thông báo kế hoạch thực hiện học phần viết thu hoạch thực tập tốt nghiệp(THTTTN)  đợt 1 năm 2016 như sau:

STT

Ngày tháng/thời hạn

Nội dung công việc

1

Ngày 02.01.2016

Khoa công bố danh sách phân công giáo viên hướng dẫn (GVHD).

2

Ngày 07.01.2016-10.01.2016

Các lớp trưởng đến Văn phòng Khoa (trong giờ hành chính) nhận  giấy giới thiệu thực tập theo đúng số lượng sinh viên của lớp đó.

3

Muộn nhất là 05.04.2016

Sinh viên nộp đề cương THTTTN cho GVHD (lần 1)

 

4

Muộn nhất là 15.05.2016

Sinh viên nộp bản draft toàn văn THTTTN cho GVHD (lần 1)

 

5

27.05.2016

Sinh viên nộp THTN về Văn phòng Khoa (trong giờ hành chính): tập hợp THTTTN nộp theo nhóm có cùng GVHD. Khi đến nộp THTTTN, sinh viên ký xác nhận đã nộp THTTTN và ghi lại số điện thoại của mình vào danh sách có sẵn của Khoa QTKD.

Sinh viên nộp 02 (hai) bản THTTTN (bìa mềm mầu xanh da trời, có bìa nilon trong bên ngoài)  và phải có chữ ký của GVHD trên trang bìa xanh.

 

 

 


  Kế hoạch thực hiện