Trường Đại học Ngoại Thương

  Qui định về tốt nghiệp
Qui định về viết KLTN và BCTTTT
Qui định về viết Khóa luận tốt nghiệp PDF. In Email

Để có thông tin về qui định viết KLTN xin click chuột tại đây.

 
Qui định về viết KLTN và BCTHTTTN PDF. In Email

Để có thông tin về qui định viết KLTN xin click chuột tại đây.

Để có thông tin về qui định tốt nghiệp theo hệ đào tạo tín chỉ  xin click chuột tại đây.

 
Qui định về tốt nghiệp PDF. In Email

Để tải đầy đủ qui định về tốt nghiệp đối với sinh viên K53 hệ đào tạo tín chỉ xin click chuột tại đây.

 
Qui định về tốt nghiệp PDF. In Email

Để tải về đầy đủ quy định về tốt nghiệp theo hệ đào tạo tín chỉ xin click chuột tại đây!

 
Qui định về điểm viết KLTN từ K48 PDF. In Email

Để tải về đầy đủ quy định về điểm viết khóa luận tốt nghiệp từ K48 xin click chuột tại đây!

 


  Qui định về tốt nghiệp