Trường Đại học Ngoại Thương

  Hướng dẫn viết KLTN
Hướng dẫn viết KLTN
Hướng dẫn viết Khóa luận tốt nghiệp PDF. In Email

Để tải về hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp xin click chuột tại đây!

 
Hướng dẫn viết KLTN và BCTHTTTN PDF. In Email

Để tải về hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp xin click chuột tại đây!

 
Hướng dẫn viết KLTN PDF. In Email

Để tải về hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp xin click chuột tại đây!

 
Gợi ý danh mục đề tài cho sinh viên K51 và LT10 PDF. In Email

Để tải về danh mực đề tại gợi ý viết khóa luận tốt nghiệp xin click chuột tại đây!

 


  Hướng dẫn viết KLTN