Trường Đại học Ngoại Thương

  GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Các bộ môn Quản trị Sản xuất và tác nghiệp
Bộ môn Quản trị sản xuất và tác nghiệp PDF. In Email
STT Bộ môn Quản trị sản xuất và tác nghiệp Nơi tốt nghiệp Email
1.

Trưởng bộ môn - TS. Bùi Liên Hà

ĐH Bách Khoa Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2. Nguyễn Thế Anh ĐH Ngoại thương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
3. Đào Minh Anh ĐH Ngoại thương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
4. Lê Phương Dung ĐH Ngoại thương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 


  GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Các bộ môn Quản trị Sản xuất và tác nghiệp