Trường Đại học Ngoại Thương

  GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Các bộ môn Quản trị chiến lược và khởi nghiệp
Bộ môn Quản trị Quản trị chiến lược và khởi nghiệp PDF. In Email
STT Bộ môn quản trị chiến lược và khởi nghiệp Nơi tốt nghiệp Email
1. Trưởng bộ môn- PGS. TS. Lê Thái Phong ĐH Ngoại Thương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2. PGS. TS. Lê Thị Thu Thủy ĐH Ngoại Thương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
3.  ThS. Nguyễn Thị Thu Trang ĐH Ngoại Thương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
4. ThS. Nguyễn Duy Hùng ĐH Ngoại Thương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
5.. ThS. Nguyễn Thị Hạnh ĐH Ngoại Thương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
6. ThS. Trần Minh Thu
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
7. ThS. Lê Hoàng Liên ĐH Ngoại Thương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 


  GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Các bộ môn Quản trị chiến lược và khởi nghiệp