Trường Đại học Ngoại Thương

  GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Các bộ môn Quản trị nguồn nhân lực
Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực PDF. In Email
STT Bộ môn quản trị nguồn nhân lực Nơi tốt nghiệp Email
1. Trưởng bộ môn-ThS.Ngô Quý Nhâm ĐH Thương mại, ĐH Wales – Anh Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2. PGS. TS. Bùi Anh Tuấn ĐH Kinh tế Quốc Dân
3. ThS. Hoàng Anh Duy ĐH Ngoại thương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
4. ThS. Vũ Thị Hương Giang Học viện Ngoại Giao Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
5. ThS. Dương Thị Hoài Nhung ĐH Ngoại thương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
6. ThS. Hoàng Thị Thùy Dương ĐH Ngoại thương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
7. ThS. Lê Thị Thảo ĐH Ngoại thương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 


  GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Các bộ môn Quản trị nguồn nhân lực