Trường Đại học Ngoại Thương

  GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Các bộ môn Thống kê
Bộ môn Thống kê PDF. In Email
STT Bộ môn Thống kê Nơi tốt nghiệp Email
1.

Trưởng bộ môn - TS.Nguyễn Lệ Hằng

ĐH Ngoại Thương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2. TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung ĐH Kinh tế Quốc dân Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
3. TS. Nguyễn Trọng Hải ĐH Ngoại thương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
4. Lê Thị Thu Hằng ĐH Ngoại thương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
5. Nguyễn Thị Kim Ngân ĐH Ngoại thương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
6. Nguyễn Minh Phương ĐH Ngoại thương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 


  GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Các bộ môn Thống kê