Trường Đại học Ngoại Thương

  GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Các bộ môn Quản trị Tài chính
Curriculum Vitae of Associate Professor Nguyen Thu Thuy PDF. In Email

Ms. NGUYEN THU THUY

(Date of birth: 2 February 1975)

OFFICE:

Business Administration Faculty

Foreign Trade University

2nd Floor, B-building

91 Chua Lang, Hanoi

VIETNAM

Tel: (+84)-4-38356800, ext. 528 (office)

Emails: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

http://papers.ssrn.com/author=447504

EDUCATION & TITLE

2012              Associate Professorship

2004 - 2008   PhD in Finance

Rotterdam School of Management

Erasmus University, Rotterdam, the Netherlands

2003 - 2004   M.Sc. in Finance

Tilburg University, Tilburg, the Netherlands

1998 - 2000   M.A. in Development Economics

Institute of Social Studies, The Hague, and National Economics University, Hanoi

1992 - 1997   B.A. in International Economics

Foreign Trade University, Hanoi, Vietnam

Đọc thêm...
 
Sơ yếu lý lịch của cô Nguyễn Thu Thủy (tiếng Việt) PDF. In Email

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:   NGUYỄN THU THỦY                             Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:  02/02/1975                        Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Quế Võ – Bắc Ninh                                 Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sỹ                                         Năm, nơi công nhận học vị: 2008, Hà Lan

Chức danh khoa học (GS, PGS...):  Phó giáo sư         Năm bổ nhiệm: 2012

Chức vụ (hiện tại): Trưởng khoa

Đơn vị công tác (hiện tại): Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngoại Thương, Hà Nội

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Nhà D12, tầng 12, Chung cư 96 Định Công (Tòa nhà A) – Hà Nội

Điện thoại liên hệ:          CQ: (04) 38356800 (ext. 528)    NR: (04) 36686631

Fax:                               DĐ: 0936576494

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Đọc thêm...
 
Bộ môn Quản trị Tài chính PDF. In Email
STT Bộ môn Quản trị Tài chính Nơi tốt nghiệp Email
1. Trưởng bộ môn PGS. TS. Nguyễn Thu Thủy ĐH Ngoại Thương, ĐH Tilburg,Rotterdam School of Management (Erasmus University) t Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2. TS. Cao Đinh Kiên
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
3. TS. Nguyễn Thúy Anh ĐH Ngoại thương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
4. ThS. Bùi Thu Hiền ĐH Ngoại thương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
5. ThS Tăng Thị Thanh Thủy ĐH Ngoại thương t Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
6. ThS Nguyễn Thị Hoa Hồng ĐH Ngoại thương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
7. ThS. Đào Thị Thương ĐH Ngoại thương t Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 


  GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Các bộ môn Quản trị Tài chính