Trường Đại học Ngoại Thương

  GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Các bộ môn Thương mại điện tử
Bộ môn Thương mại điện tử PDF. In Email
STT Bộ môn Thương mại điện tử Nơi tốt nghiệp Email
1.

Trưởng bộ môn - PGS. TS. Nguyễn Văn Thoan

ĐH Ngoại thương,ĐH UNSW – Úc Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2. Nguyễn Khánh Hưng ĐH Ngoại thương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
3. Nguyễn Thị Thanh Hoa ĐH Ngoại thương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
4. Nguyễn Thị Khánh Chi ĐH Ngoại thương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
5. Nguyễn Thị Hồng Vân ĐH Ngoại thương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
6. Nguyễn Hồng Quân ĐH Thương mại Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
7. Nguyễn Phương Chi ĐH Ngoại thương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 


  GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Các bộ môn Thương mại điện tử