Trường Đại học Ngoại Thương

  ĐÀO TẠO Sau đại học
1 Khai giảng chương trình Tiến sỹ QTKD cho các đối tượng thuộc tiểu vùng sông Mêkong 247
2 Tuyển sinh Trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ đợt 1 năm 2007 330
3 LỄ KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP EMBA KHÓA 1 278
 
  ĐÀO TẠO Sau đại học