Trường Đại học Ngoại Thương

  Các form mẫu Các form mẫu Các biểu mẫu phục vụ học phần tốt nghiệp K53 đợt 2
Các biểu mẫu phục vụ học phần tốt nghiệp K53 đợt 2 PDF. In Email

- Để tải Form 1: Đăng ký GVHD viết KLTN, lĩnh vực viết KLTN (Tiếng Anh) thì click chuột tại đây + (Tiếng Việt) thì click chuột tại đây

- Để tải Form 2: Đăng ký tên đề tài KLTN (Tiếng Anh) thì click chuột tại đây + (Tiếng Việt) thì click chuột tại đây

 
  Các form mẫu Các form mẫu Các biểu mẫu phục vụ học phần tốt nghiệp K53 đợt 2